Forside

Terapiranders

Psykolog Nicolas Hauge Nielsen

Få indsigt i dine tanker, følelser og handlinger og bryd de mønstre der hæmmer dig

Få mere liv.

Få mere liv i livet.

Få mere ud af det liv du lever.

Mistrivsel tager mange former.

Fra en let utilfredshed med job eller parforholdet, til søvnproblemer, tristhed eller nervøsitet.

Og undertiden udvikler denne mistrivsel sig til mere alvorlige problemer.

Den gode nyhed er, at du KAN gøre noget.

 

Mit mål er at støtte dig i dit arbejde med at få det liv, du stræber efter.

Sammen kan vi finde den retning, du vil i.

Og sammen kan vi få fjernet de barrierer, der står i vejen for at du kan få mere ud af livet .